Young O Der (ยังโอเด้อ) เต้นกันเถอะเรา

ปี 2568 เมืองไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยสมบูรณ์ (Aged society) คือจำนวนผู้อายุเกิน 60 ปี มากกว่าร้อยละ 20 มีประชากรวัย 65 เกินร้อยละ 14 และแม้เป็นวัยที่ต้องใส่ใจกับสุขภาพอย่างยิ่ง แต่สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าบรรดาท่าน สว.ที่ออกกำลังกายมีเพียงร้อยละ 8 เท่านั้น
การจะให้คนที่ไม่คุ้นเคยกับการออกกำลังกาย

จะใช้การกระตุ้น การสร้างแรงบันดาลใจ แล้วปล่อยให้ทำกันเองก็ไม่เวิร์ก นักสร้างสรรค์กลุ่มหนึ่ง ซึ่งรวมกันเป็นอาสาสมัครในนามเครือข่ายพลเมืองสร้างสรรค์ (Creative Citizen) ชวนกันทำมิวสิกวิดีโอเพลง “เต้นกันเถอะเรา” เป็นสื่อสอนการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุ ร่วมกับโครงการปลุกพลังเปลี่ยนไทย กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) โดยประยุกต์จากท่าทางในชีวิตประจำวัน ให้ทำได้ง่าย ๆ กับภารกิจที่คุ้นเคย
แต่ละท่าก็พัฒนารูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกกำลังกายเป็นที่ปรึกษา ให้ได้ท่าที่สอดคล้องกับกิจกรรมทางกายที่ให้ประโยชน์กับสุขภาพ เช่น การสะบัดผ้า การเดินเท้าก้าวสลับ ท่ากวาดได้กวาดดี การรดน้ำไปมา ท่ายืดเหยียดผ้าเช็ดตัว ยืนนั่ง ก็ขยับกายได้ เช่นดูทีวีอยู่กับที่ก็ยืดเหยียดไปด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth