เฝ้าระวัง’โรคติดต่อ’ชายแดนเพื่อนบ้าน

กรมควบคุมโรค เผยประเทศไทยมีมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อชายแดนอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานสากล ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ เน้น เฝ้าระวังผู้เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศในทุกช่องทาง ป้องกันการแพร่กระจายโรค ส่วนไข้หวัดใหญ่ระยะนี้เป็นโรคตามฤดูกาล ย้ำประชาชน ดูแลสุขภาพ เพื่อป้องกันหวัดใหญ่ ทุกสายพันธุ์

ยื่นฟ้องโพสต์เฟซบุ๊กต่อว่าคนช่วยน้ำท่วมสกลนคร

มีการยื่นฟ้องชายโพสต์เฟซบุ๊กต่อว่าผู้เข้าไปช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดสกลนคร ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้อง 12 มีนาคมปีหน้า

วัดต่อแพ

เป็นวัดในอำเภอขุนยวมที่มีความเป็นมาเก่าแก่ โดยวัดแห่งนี้เดิมเป็นวัดร้าง สันนิษฐานว่าเป็นวัดของชาวลัวะ หรือละว้าที่สร้างขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว โดยวัดเหลือเพียงแค่ซากเจดีย์เก่าที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่ตรงกลาง และไม่มีใครกล้าเข้ามาในบริเวณนี้เนื่องจากเล่าลือกันว่าผีดุ ต่อมาชาวบ้านได้นิมนต์เจ้าอาวาสวัดต่อแพเก่า (ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของศูนย์เด็กเล็ก) ให้มาทำการบูรณะวัด โดยมีศรัทธาบ้านเมืองปอน บ้านขุนยวมและบ้านต่อแพร่วมกันสร้างศาลาการเปรียญขึ้นมาเมื่อราวปี พ.ศ.2461 ไฮไลท์น่าชม · ศาลาการเปรียญซึ่งเป็นอาคารสถาปัตยกรรมพม่าผสมไทใหญ่ที่สวยงามที่สุดในอำเภอขุนยวม และยังมีสภาพสมบูรณ์ ตัวอาคารซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนั้นได้รับการก่อสร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง มีความกว้างประมาณ 30 เมตร และยาวประมาณ 25 เมตร หลังคาซึ่งมีหลายชั้นแยกออกจากกันเป็นหลังๆ มุงด้วยสังกะสีที่สลักลวดลายสวยงาม เนื่องจากได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพระคณะพิสิฐศ์พรหมคุณ ท่านจากอาวาสวัดอย่างสม่ำเสมอ · วัตถุโบราณล้ำค่าหลายชิ้น เช่น ผ้าม่านประดับพลอยกว้าง 2 เมตร ยาว 3 […]

โรคสมาธิสั้นในเด็ก

โรคสมาธิสั้น หรือ attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD) เป็นโรคที่ทำให้เกิดปัญหาพฤติกรรมและปัญหาการเรียนที่พบบ่อยที่สุดในเด็ก โดยมีสาเหตุหลักเกิดจากความบกพร่องในการทำงานของสมองในด้านการควบคุมสมาธิ การยับยั้งชั่งใจ และการจัดระเบียบแบบแผนในการทำกิจกรรมต่างๆ ทำให้เด็กที่เป็นโรคนี้มีอาการสำคัญเป็น 3 กลุ่มอาการหลัก ได้แก่ อาการสมาธิสั้น (inattention) อาการขาดความยั้งคิดหรือหุนหันพลันแล่น (impulsivity) และพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่งหรือซนมากกว่าเด็กปกติในวัยเดียวกัน (hyperactivity)

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตก

บ้านไม้ที่ตั้งอยู่ริมลำธารกลางโอบกอดของแนวเทือกเขาสูงคือภาพของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงตีนตกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนกันแทบทุกฤดูหนาว ที่ไม่เพียงเพื่อสัมผัสความบริสุทธิ์จากธรรมชาติเท่านั้น หากยังได้เรียนรู้โครงการต่างๆ ที่อยู่ภายในศูนย์ฯ แห่งนี้อีกด้วย ที่นี่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2524 ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับก่อสร้างศูนย์ฯ จำนวนเงิน 300,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.ส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เสริมจากการปลูกเมี่ยง (ใบชา)
 2.พัฒนาปัจจัยพื้นฐานและคุณภาพชีวิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 3. สนับสนุนงานทดสอบ สาธิต และวิจัย 4.อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยครอบคลุมพื้นที่ถึง 17 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านป๊อก บ้านแม่ลาย บ้านแม่กำปอง บ้านธารทอง และบ้านปางจำปี ฯลฯ ทั้งนี้ มีพื้นที่รับผิดชอบดำเนินงานถึง 34.65 […]

ทรงสร้างประโยชน์สุขสู่ปวงประชา

เป็นที่ทราบกันดีว่าพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ล้วนแต่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนของพระองค์ได้อยู่สุขสบาย ปลูกป่าในใจคน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎร ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ก่อเกิดการเกื้อกูลพึ่งพาระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติอย่างสมดุล ดั่งเช่น ด้านการอนุรักษ์ป่า พระองค์พระราชทานทฤษฏีการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง อันเป็นการปลูกป่าในลักษณะของสวนป่า ที่มีทั้งไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ เพื่อให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกันยังช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำไว้ให้คงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ เหนืออื่นใดทรงสร้างจิตสำนึกรักผืนป่าให้เกิดขึ้นในใจของผู้คน ให้ราษฎรเข้าใจในคุณค่าของผืนป่า และมีส่วนร่วมทำหน้าที่ดูแลรักษา เพื่อให้คนกับป่าสามารถดำรงอยู่และพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน…..สืบไป เขื่อนขุนด่านปราการชลฯ วันที่ 4 ธันวาคม เมื่อพุทธศักราช 2536 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาวางโครงการและก่อสร้างเขื่อนคลองท่าด่าน ที่บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก […]

“ฮาร์เลย์”ได้ฤกษ์เปิดรง.ในไทย ป้อนตลาดอาเซียน

บีโอไอร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงงานประกอบจักรยานยนต์ “ฮาร์เลย์-เดวิดสัน” ที่นิคมอุตฯเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ศูนย์การผลิต-ส่งออกจักรยานยนต์ป้อนตลาดอาเซียน น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)   เปิดเผยว่า ในวันที่ 26 ก.ค.  ผู้บริหารบริษัท ฮาร์เลย์-เดวิดสัน ทั้งจากสำนักงานใหญ่สหรัฐอเมริกา และสำนักงาน  ในภูมิภาคจากสิงคโปร์

สะพานติณสูลานนท์

เป็นสะพานที่ชาวสงขลานิยมเรียกกันติดปากว่า “สะพานป๋าเปรม” บ้าง “สะพานติณ” บ้าง หรือ “สะพานเปรม” บ้าง และถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อของจังหวัด เพราะเป็นสะพานคอนกรีตที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยเชื่อมเกาะยอ 2 ด้าน ระหว่างฝั่งบ้านน้ำกระจาย อำเภอเมืองสงขลา และบ้านเขาเขียว อำเภอสิงหนคร

โรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองในช่องท้องผู้สูงวัย

ที่ผ่านมามีข่าวการสูญเสียคุณพ่อของนักแสดงสาวชื่อดังอย่าง คิมเบอร์ลี่ แอน เทียมศิริ จากอาการเส้นเลือดใหญ่หัวใจแตกบริเวณช่องท้อง ทำให้ต้องเข้ารับผ่าตัดด่วนเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ก่อนที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อในกระแสเลือดและเสียชีวิตอย่างสงบ วันนี้เรามาทำความรู้จักกับโรคนี้กันว่าร้ายแรงแค่ไหน และจะสามารถรักษาหายได้หรือไม่