คกก.ปฎิรูปตร.ปิ๊งไอเดียเล็งใช้จีพีเอส-โดรนจับคนร้าย

คกก.ปฏิรูปตำรวจ ผุดไอเดียใช้เทคโนโลยี“จีพีเอส-โดรน”จับคนร้าย แบ่งระดับโรงพักเป็นขนาด “S-M-L” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ ปชช.ในแต่ละพื้นที่เมื่อวันที่ 7 ก.พ. เวลา 12.00 น. ที่รัฐสภา นายมานิจ สุขสมจิตร โฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติติธรรม (ตำรวจ) กล่าวภายหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีการพิจารณายกระดับโรงพักเป็น 3 ขนาด หรือ เอส เอ็ม และ แอล (SML)

คือ 1.ขนาดเล็ก(S) มีบุคลากร 50-70 นาย 2.ขนาดกลาง(M) มีบุคลากร 100-120 นาย และ3. ขนาดใหญ่ (L) มีบุคลากร 180-220 นาย เพื่อให้เป็นการอำนวยความสะดวกในการจัดสรรในการใช้งบประมาณในแต่ละพื้นที่ให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้เป็นภาระตำรวจกับประชาชน ที่อาจมีการใช้ระบบอุปถัมภ์ พร้อมทั้งมี คู่มือตำรวจในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว เช่น การเปรียบเทียบปรับ จะต้องทำให้เสร็จภายใน 30 นาที และการรับแจ้งเอกสารหายจะต้องดำเนินการให้เสร็จภายใน 30 นาที การดำเนินการสำเนาเกี่ยวกับคดีต้องแล้วเสร็จภายใน 2 ชั่วโมง ซึ่งการกำหนดเวลาเช่นนี้เพื่อไม่ให้ประชาชนรอนาน

นายมานิจ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังให้ยกเลิกคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) และตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการบริหารที่ดีประจำจังหวัด และ คณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนตำรวจระดับสถานี โดยผู้ที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการฯ จะมีทั้งตำรวจ ประชาชน หน่วยงานเอกชน และท้องถิ่นเข้ามาร่วมทำงานด้วย ส่วนในระดับจังหวัดนั้นจะมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งเป็นความร่วมมือเป็นไปตามโมเดลประชารัฐ นอกจากนี้จะมีการนำระบบเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ติดตามผู้ร้าย เช่น ใช้ระบบจีพีเอส และการใช้โดรนในการไล่ล่าผู้ร้ายตามสถานการณ์ที่เหมาะสม เพื่อรองรับให้เท่าทันโลกในการปราบอาชญากรรมเหมือนในต่างประเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯส่วนใหญ่เห็นด้วยกับข้อเสนอเหล่านี้เช่นกัน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews